Info

 

 

Selv om riksdekkende FM-nett er slukket, så lever lokalradioen på egene sendere.

Har du bruk for Radio Melbu i forbindelse med annonsering av aktiviteter, møter og arrangementer?

 

Radio Melbu SA tar gjerne mot meldinger om ulike arrangementer, tilstelninger og møter, og lager gjerne redaksjonelt innslag som kan sendes i tilknytning til dette.

 

I utgangspunktet tar radioen seg ikke betalt for disse tjenestene; selv om dette ofte er inntektsgivende for den aktuelle arrangør.

Vår policy er at disse tjenestene ikke blir fakturerte av oss, da dette i hovedsak gjelder lag og foreninger knyttet til det frivillige organisasjonsliv.

 

Vi håper at meldinger, kunngjøringer og øvrig redaksjonelt stoff i tilknytning til arrangementer etc. har positiv effekt for den organisasjonen som ønsker å formidle informasjon om seg.

 

Radioens inntekter baserer seg i hovedsak på inntekter fra radiobingo samt frivillig lytteravgift. Vi ønsker at lag og foreninger kunne bidra med frivillig lytteravgift for de tjenestene som Radio Melbu SA gjør for disse organisasjonene. Dette vil gi radioen et bedre og tryggere økonomisk grunnlag for framtidig drift.

 

Vår oppfordring er at lag og foreninger som benytter seg av mulighetene for omtale og annonsering via vår lokalradio – også tenker på at det koster å drive lokalradio – for hele Hadsel.

Vi ser gjerne at deres lag eller forening også kan bidra med støtte i form av frivillig lytteravgift.

 

Kontoen er: 0540 06 28965

 

Med vennlig hilsen

Sverre Tåga

Styreleder for Radio Melbu

ADMINISTRASJON

SVERRE TÅGA

 

Sverre er Radio Melbus

styreleder og vaktmester.

TLF: 48146365

ALF MARTINSEN

 

Alf er teknisk sjef og produsent

TLF: 92604250

RAYNER SKARE LIND

 

Rayner er fungerende redaktør

og produsent.

Radio Melbu SA, Chr Frederiksensgt 24, 8445 Melbu